Reglement

 

Reglement van inwendige orde

(Bondige samenvatting)

 

Toegetreden lid:

  • Iedereen kan clublid worden van Shuhari vzw ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit
  • De basis van deelname is een ingetogen en respectvolle houding
  • De voertaal is nederlands en dient minimaal gekend te zijn
  • Het basisidee van het lidmaatschap is de Shu-Ha-Ri of de leercirkel
  • Wie dit respecteert kan lid worden en en betaalt de minimum bijdrage:

180 euro / jaar inclusief lidmaatschap en examengeld tot 1e kyu (niet-studenten)

140 euro / jaar inclusief lidmaatschap en examengeld tot 1e kyu (studenten Unief of middelbaar)

  • Bij stopzetting lidmaatschap betalen wij het restbedrag terug
  • Respect voor de dresscode (enkel de witte gi toegestaan)
  • Zich houden aan de autoriteit en de onderrichtingen van lesgevers en bestuur
  • Regelmatig (+- 1x per week) trachten aanwezig zijn op de training bij Shuhari
  • In regel zijn met verzekering S.K.I.B.F.

 

Bezoekers en toeschouwers:

Zijn zeer welkom mits akkoord van de betrokken lesgever.

 

Het volledig reglement van inwendige orde en de statuten van de vzw Shuhari kunnen mits eenvoudige vraag opgevraagd worden aan: info@shuhari.be.

 

Wie deelneemt verklaart akkoord te zijn met het reglement van inwendige orde.

 

Copyright @ All Rights Reserved